<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/platform.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9037306\x26blogName\x3dMads+Neergaard+Jacobsen\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://madsjacobsen.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dda_DK\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttps://madsjacobsen.blogspot.com/\x26vt\x3d4581164963167919264', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

onsdag, juli 26, 2006

slut med blogging

Som det er fremgår af aktiviteten her på siden, er min weblog tid forbi.
Jeg havde lavet en direkte omstilling fra denne side til www.naturfagskonsulenterne.dk. Denne side er imidlertidig blevet lukket pga phising (det kan I jo selv Google). Men det korte af det lange er, at hvis naturfagskonsulenterne.dk igen skal fungere, skal jeg opdatere softwaren Wordpress. Og det kan jeg ikke lige gennemskue hvordan man gør uden en helt masse besvær og meget går tabt...
Så alt i alt et lidt træls farvel til mine weblogs.

onsdag, maj 24, 2006

Grand Prix ESC


Det skal jo kommenteres. Finnerne præsterede noget værre lort. Simpelthen. Lordi - ja det er hvad de er. Nej vinderen røg ud i semifinalerne. Den er her.

Og i en helt anden kategori faldt jeg over denne video.

søndag, maj 21, 2006

TerrasseBedet er gravet væk. Der var lidt mere jord, end jeg havde regnet med - men nu er det væk. Fordelt i resten af haven. Tilbage står en træstub (bare vent og se, jeg har faktisk været i gang igen i dag) og begyndelsen til en ny terrasse. Det bliver super.


Ps. Tjek Mads med nye briller.

lørdag, maj 20, 2006

Huset sover

Anne sover fordi, jeg er ovenpå med Thor, der sover. Jeg kunne også godt sove lidt...
Inden længe skal jeg ud at hente stolper med til terrassen. Min far og jeg skal udvide den eksisterende, så vi kan sidde udenfor i vores 3. stue og grille hele sommeren. Desværre bliver det vist et rigtigt vådt arbejdsvejr i dag.

Og i aften kommer der melodi grand prix - juhu. Kom så Sidsel.

søndag, maj 14, 2006

Mors dag


Det er ved at være noget tid siden, at jeg har blogget. Der er så meget andet; min far vil hjælpe med (eller rettere: jeg skal hjælpe ham) terrasse. Men idnen vi når så langt, skal jeg have flyttet noget jord. Derudover har jeg klippet lidt på træerne i haven, klaret de formelle krav, så jeg kan få mit golfkort, slået min tidligere fodboldklub Posten - det var fedt!

Men et billed af min familie skal I ha'.

onsdag, april 26, 2006

Stemninger fra haven

Her

søndag, april 23, 2006

Jeg er her skam endnu

men er bare så træt. Og ugidelig.

søndag, april 16, 2006

Ny carport?


Sådan ser Vangen 6 ud nu.


Sådan kunne det se ud med en standard carport til alt for mange penge.


Og endelig ikke-standard carporten, med den rigtige hældning - sikkert endnu dyrere.Materialerne er tænkt som galvaniseret stål og plasttag.